I Fredensborg Kommune handler dagtilbud af høj kvalitet om at sætte alle børn i stand til på bedste måde at indgå i det samfundsmæssige liv, som de vokser op i og er en del af. Kvaliteten i dagtilbuddene ligger i, hvordan børnene bedst muligt understøttes i at udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har brug for, for at kunne begå sig i samfundet.

Samtidig handler det om at skabe rammerne for det gode børneliv her og nu, og at se børnelivet som en periode, der har kvalitet og værdi i sig selv. I barndommen ligger mulighederne for udvikling af færdigheder som sprog, motorik, personlighed og evner til at forstå og begå sig. 

Derfor arbejdes der også med pædagogiske læreplaner og kvalitetsparametre i institutionerne i Fredensborg Kommune.
Her er vi optaget af at dygtiggøre vores personale til at følge og støtte hvert barns udvikling og børneliv.