I Fredensborg Kommune handler dagtilbud af høj kvalitet om at sætte alle børn i stand til på bedste måde at indgå i det samfundsmæssige liv, som de vokser op i og er en del af. Kvaliteten i dagtilbuddene ligger i, hvordan børnene bedst muligt understøttes i at udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har brug for, for at kunne begå sig i samfundet.

Samtidig handler det om at skabe rammerne for det gode børneliv her og nu, og at se børnelivet som en periode, der har kvalitet og værdi i sig selv. I barndommen ligger mulighederne for udvikling af færdigheder som sprog, motorik, personlighed og evner til at forstå og begå sig. 

Derfor arbejdes der også med pædagogiske læreplaner og kvalitetsparametre i institutionerne i Fredensborg Kommune.
Her er vi optaget af at dygtiggøre vores personale til at følge og støtte hvert barns udvikling og børneliv. 

 

For at kunne følge udviklingen af kvaliteten i kommunens institutioner og skabe grundlag for dialog imellem dagtilbuddene, forældrene og Byrådet udarbejdes der hver andet år en kvalitetsrapport for dagtilbud.

Med afsæt i kvalitetsrapporten kan aktører på området måle og vurdere, hvordan indsatser har fungeret, sætte nye mål og have mulighed for at sammenligne data på tværs af områdeinstitutioner og netværksledelse.

 

Kvalitetsrapport 2018 indeholder data om dagtilbuddene fra perioden fra august 2016 til og med december 2017.

Den er opbygget med mulighed for at kunne sammenligne kvalitetsdata fra den seneste kvalitetsrapport.