Billede venligst udlånt af Center for Familieudvikling.

Forældre er en vigtig del af børns liv - vel den allervigtigste. 

  • Vi ønsker, at forældre inddrages aktivt i samarbejdet om deres barn så tidligt som muligt og kontinuerligt.
  • Derfor tilbyder vi to kurser for forældre. 
  • Kuserne er gratis, men tilmelding bindende.

Billede venligst udlånt af Center for Familieudvikling

Se folder om KIFF

Hjælp til samarbejdet om børn efter skilsmisse 

Et samlivsbrud indebærer ofte store omvæltninger for både voksne og børn. 
Det stiller store krav til rollen som forælder – på et tidspunkt i livet, hvor det kan opleves sværest. 

Kurserne er åbne for forældre/kommende forældre med bopæl i Fredensborg Kommune, eller med barn/børn i daginstitution eller skole i Fredensborg Kommune.

Hvad er KIFF? 
KIFF er et kursus for skilte forældre. Kurset bygger på forskningsbaseret viden bl.a. fra PREP-konceptet, som giver indblik i, hvad der kan fremme og hæmme et godt samarbejde. 

Hvorfor tage et KIFF-kursus ? 
Erfaringer har vist, at undervisning kan gavne forældres samarbejde og give de voksne mere overblik til at hjælpe sig selv og børnene bedre gennem bruddet. 
Kurset kan give viden, redskaber og en større motivation til at varetage det fælles forældreansvar. Indholdet er relevant for såvel separerede som dem, der har oplevet bruddet år tilbage. 

Kurset er en blanding af undervisning og øvelser (der er ikke tale om gruppearbejde men en blanding af undervisning, refleksion og samtaletid med sin ekspartner). I får viden om: 
o Hvordan de voksne ofte reagerer i brudprocessen 
o Hvordan man kan samarbejde og kommunikere konstruktivt 
o Hvordan børn på forskellige alderstrin kan reagere på bruddet 
o Hvordan I kan møde barnet på en god måde 
o Inspiration til bl.a. bopæls- og samværsaftaler. 

Hvorfor undervisning i fælles forældreansvar? 

  • Fordi et godt samarbejde har stor betydning for jeres børn, også selvom I ikke længere er sammen. 
  • Fordi samarbejdet kan være svært, da et samlivsbrud ofte er en stor udfordring for både voksne og børn. 
  • Fordi viden om jeres børns behov og evnen til at kommunikere konstruktivt er en gave til jeres børn.

Tilmelding og mere information
Lizzi Gylling, pædagogisk vejleder på ligy@fredensborg.dk 

Praktiske oplysninger
Kurset foregår på Møllevej 9, 2980 Nivå eller på Fredensborg Rådhus – afhængigt af antal deltagere. Kurserne er gratis, men man skal selv medbringe mad. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Et KIFF-kursus varer 12 timer fordelt over 3 mødegange. Man skal kunne være tilstede alle 3 kursusgange.

Næste kursus  
KIFF kursus afholdes
17.03.2020 kl. 15.30-19.30
31.03.2020 kl. 15.30-19.30
21.04.2020 kl. 15.30-19.30

 

Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold

Billede venligst udlånt af Center for Familieudvikling

Fredensborg Kommune udbyder PREP-kurser til samboende par med børn i alderen 0-18 års alderen. PREP er et forskningsbaseret pædagogisk kursus, som ifølge forskning, reducerer skilsmisserisikoen.

Se folder om PREP


PREP er et forbyggende og relations udviklende kursus der 

  • giver konkrete redskaber til tryg kommunikation og problemløsning 
  • bygger på forskning i, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer et godt samliv 


Kurserne er åbne for forældre/kommende forældre med bopæl i Fredensborg Kommune, eller med barn/børn i daginstitution eller skole i Fredensborg Kommune.

Der er hverken tale om gruppearbejde eller traditionel parterapi. På PREP-kurset arbejder man kun med sin partner, og behøver ikke indvie andre i ens private forhold. PREP-kurserne er uafhængige af religion og politik og udbydes i mange lande.

Praktiske oplysninger 
Et PREP-kursus varer 16 timer og holdes over 3 mødegange. Begge partner skal kunne deltage alle 3 gange.
Kurserne er gratis, men I skal deltage på et kort informationsmøde inden tilmeldingen.
Man skal selv medbringe mad på kurset  Der vil blive serveret vand, kaffe og kage.
Kurset afholdes på Fredensborg Rådhus.

Kursus i 2020
Kursus 1
Den 2. marts  kl. 08:30-15:30
Den 9. marts kl. 08:30-15:30

Kursus 2
Den 24.08 kl. 08:30-15:30
Den 31.08 kl. 16-20
Den 07.09 kl. 16-20

Kontaktperson 
Henrik Greiffenberg på hegr@fredensborg.dk eller 41 90 64 78.

Hvorfor tage et PREP-kursus?
• Fordi man kan lære at kommunikere på en hensigtsmæssig måde 
• Fordi børn har stor glæde af, at man som forældre afsætter tid til at pleje og 
udvikle ens parforhold. 
• Fordi kærlighed er en foranderlig størrelse, der kan vokse og trives, når man 
arbejder med den i fællesskab 
• Fordi relationer og familie også er et fagfelt, hvor man kan lære nyt. 

Hvem er PREP for?
PREP er for par med børn i 0-18 års alderen. 
Det er for par i alle aldre og livsfaser, der ønsker at arbejde med deres parforhold. Som nyetableret par kan man få inspiration til at skabe gode kommunikationsvaner. Par, der har levet sammen i længere, kan få hjælp til at bryde dårlige kommunikationsmønstre eller få inspiration til at videreudvikle det gode i deres forhold. 

På kurset gives praktiske redskaber og viden om, hvad der fremmer gode relationer. På arbejdet og i mange andre sammenhænge er det naturligt at få ny viden og lære nye færdigheder. Det er også vigtigt, når det gælder parforhold og familieliv. 

PREP er udviklet på baggrund af mere end 30 års forskning ved universitet i Denver, USA. Kurset har en dokumenteret god effekt og udbydes i mange lande.

Mere viden om KIFF kontakt Lizzi Gylling, pædagogisk vejleder på ligy@fredensborg.dk 

Mere viden om PREPP kontakt Henrik Greiffenberg på hegr@fredensborg.dk eller 41 90 64 78.