Læs brevet og få en kort gennemgang af anbefalingerne til, hvordan institutionerne på kort, mellemlang og lang sigt kan arbejde med at sikre forbedringer af indeklimaet på baggrund af konklusionerne i rapporten fra Økologisk Råd

Brev fra Fredensborg Kommune til forældre