Du kan sende en underretning til


Den underretning, du sender, eller det du oplyser til os i telefonen, vil blive journalført og oplyst til de personer, du fortæller om.
 

Som udgangspunkt skal du helst sende os underretningen på social@fredensborg.dk, men du kan også kontakte os på 41 95 45 43. Dette gælder ikke, hvis du ønsker at være anonym. 

Ringer du til os med en bekymring, har sagsbehandleren du taler med notatpligt og skriver derfor ned, hvad der bliver sagt. 

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Center for Familie og Handicap på samme mailadresse som ovenstående.

Den sociale døgnvagt i Fredensborg Kommune
Hvis du, uden for Rådhusets åbningstid, har en akut bekymring for et barn, en ung eller en udsat voksen, kan du kontakte den sociale døgnvagt.

Du kan komme i kontakt med os ved at ringe til politiet på telefonnummer 114, og bede om den sociale døgnvagt i Fredensborg Kommune. 

 

Enhver kan indgive en underretning til Fredensborg Kommune, og en underretning kan være skriftlig, mundtlig eller digital. En underretning skal indeholde oplysninger, der gør, at vi kan identificere, hvem du er bekymret for. Derfor skal du huske at skrive barnet fulde navn, adresse og cpr-nummer, hvis du har de oplysninger. Derudover er der ingen faste krav til indholdet, men vi anbefaler, at du beskriver hvad din bekymring går på. 

Når Center for Familie og Handicap modtager en underretning, indkalder vi sagens parter til en partshøring, hvor underretningen bliver fremlagt. Sagens parter er typisk forældremyndighedsindehaverne og barnet, hvis barnet er 15 år eller mere. Underretningen indgår som akt i sagen, og sagens parter kan få aktindsigt til at se underretningen igen senere. 

Når du sender en underretning, er du ikke selv part i sagen. Du bliver derfor ikke indkaldt til partshøring, og du har ikke ret til at følge med i sagen eller få indsigt i sagens akter. 

Det er muligt at indgive en underretning anonymt.

Du vil efter at have sendt underretningen modtage en kvittering. 

Det er ikke muligt at trække en underretning tilbage. 

Nedenstående beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt
med børn og unge under 18 år.

Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner,  socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år.

Se beredskabsplanen ved overgreb