Du kan underrette Fredensborg Kommunen på følgende måde:
  • som privatperson kan du sende underretningen via din e-boks. Vælg Fredensborg Kommune – Børn, Unge og Familie – Børn og unge med behov for særlig støtte eller til social@fredensborg.dk.
  • som fagperson i Fredensborg Kommune - send sikkert til social@fredensborg.dk
  • ringe til os på 41 95 45 43 (ikke anonymt)
  • sende os en anonym underretning her (uden login med NemID)
Den underretning, du sender, eller det du oplyser til os i telefonen, vil blive journalført og oplyst til de personer, du fortæller om.

 
Enhver kan indgive en underretning til Fredensborg Kommune, og en underretning kan være skriftlig, mundtlig eller digital.

En underretning skal indeholde oplysninger, der gør, at vi kan identificere, hvem du er bekymret for. Derfor skal du huske at skrive følgende, hvis du har oplysningerne.
  • barnets fulde navn
  • adresse og
  • cpr-nummer
Derudover er der ingen faste krav til indholdet, men vi anbefaler, at du beskriver hvad din bekymring går på.

Det er muligt at indgive en underretning anonymt. Du vil efter at have sendt underretningen modtage en kvittering.

 

Når Center for Familie og Handicap modtager en underretning, indkalder vi sagens parter til en partshøring, hvor underretningen bliver fremlagt. Sagens parter er typisk forældremyndighedsindehaverne og barnet, hvis barnet er 15 år eller mere. Underretningen indgår som akt i sagen, og sagens parter kan få aktindsigt til at se underretningen igen senere.

Når du sender en underretning, er du ikke selv part i sagen. Du bliver derfor ikke indkaldt til partshøring, og du har ikke ret til at følge med i sagen eller få indsigt i sagens akter.

Som udgangspunkt skal du helst sende os underretningen digitalt, men du kan også kontakte os på 41 95 45 43. Dette gælder ikke, hvis du ønsker at være anonym.
Ringer du til os med en bekymring, har sagsbehandleren du taler med notatpligt og skriver derfor ned, hvad der bliver sagt.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte Center for Familie og Handicap.
 
Den sociale døgnvagt i Fredensborg Kommune
Hvis du, uden for Rådhusets åbningstid, har en akut bekymring for et barn, en ung eller en udsat voksen, kan du kontakte den sociale døgnvagt.

Du kan komme i kontakt med os ved at ringe til politiet på telefonnummer 114, og bede om den sociale døgnvagt i Fredensborg Kommune.

Nedenstående beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt
med børn og unge under 18 år.

Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner,  socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge under 18 år.

Se beredskabsplanen ved overgreb