Organisering
Fredensborg Kommune har oprettet en ny enhed under Center for Familie og Handicap med navnet Ungeteamet. Ungeteamet består af sagsbehandlere, uddannelsesvejledere og SSP-konsulenter.
Ungeteamet har ikke myndighedsopgaver på beskæftigelsesområdet, men arbejder tæt sammen med deres kolleger i Job & Uddannelse.

Målgruppe
Ungeteamet har ansvar for de unge mellem 15-25 år, der hverken er i uddannelse eller job og som har flere end én kontaktflade med kommunen.

Lovgivning
Ungeteamet opererer indenfor Lov om social service (SEL), Lov om ungdomsskoler, Lov om ungdomsvejledning, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om specialundervisning for voksne mv.
Ungeteamet har ikke medarbejdere tilknyttet, der opererer indenfor Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Tiltag
Sammen med medarbejderne i Job & Uddannelse arbejder Ungeteamet ud fra samme princip om, at alle unge møder en helhedsorienteret indsats fra kommunen med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan.  Kerneopgaven for Ungeteamet er at understøtte alle unge i at får en ungdomsuddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomi
Ungeteamet er sammensat under sit eget budget.

Model
Delvis samlet organisering med undtagelse af beskæftigelsesområdet.