Her kan du læse om indskrivning af børn til dagpleje.
Hvordan du får tilskud til privat pasning og hvordan du selv kan blive dagplejer.
 

Fredensborg Kommune har pasningsgaranti som også omfatter dagplejen.
For at komme i betragtning til dagpleje skal jeres barn opskrives digitalt med NemID via den digitale pladsanvisning.

Der ydes på lige fod med øvrige institutioner søskende rabat og mulighed for friplads.

Se her hvilken områdeinstitution dagplejen er tilknyttet.

Dagplejen i Kokkedal
Børnehusene Kokkedal ved områdeleder Kristina Avenstrup
For mere information kontakt:     
Daglig leder Esma Basic                                          
esba@fredensborg.dk                   
Telefon:  22 24 98 32   se folder om Dagplejen i Kokkedal

Dagplejen i Nivå
Børnehusene Nivå ved områdeleder Jane Sys Toftesgaard
Daglig leder for dagplejen
Susi Overbeck
susio@fredensborg.dk
Telefon: 41 21 81 86
Lærkereden
Nivåhøj 80 
2990 Nivå

Dagplejen i Humlebæk
Børnehusene Langebjerg ved områdeleder Anette Westring
Mobil: 20 80 28 83
lmo@fredensborg.dk

Dagplejen i Fredensborg
Børnehusene Fredensborg ved områdeleder Sidsel Vang
Daglig leder Kristine Jørgensen
kisi@fredensborg.dk
Tlf. 26 24 45 48
 

På det første møde taler vi om alt, der er relevant for jeres barns hverdag i dagplejen, herunder gæstepleje, legestue og andre fælles aktiviteter.

I vil som forældre blive opfordret til at fortælle om jeres barns vaner mht. mad og sovetider samt hvad der gør jeres barn glad/ked af det og alt andet, der kan være væsentligt for dagplejeren at vide.

På denne måde får dagplejeren de bedste muligheder for at efterkomme barnets behov og være med til at gøre overgangsfasen fra hjem til dagpleje så glidende som muligt.

Dagplejen har åbent
Mandag til torsdag fra 7.00 - 16.45
Fredag fra 7.00 - 16.00

Oplysninger om retningslinier mht. formål, krav og betingelser for au pair til børnepasning se Udlændingeservice portal www.nyidanmark.dk