Projektet Børn Formidler Natur er målrettet vuggestuer og børnehaverne i Humlebæk og Nivå de næste to år og de efterfølgende to år i samtlige børnehaver i hele kommunen.

Børn Formidler Natur vil skabe sammenhæng mellem børns læring i daginstitutionen og i familien.
I daginstitutionen laver børnene aktiviteter i temaer ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. 
Hvert tema afsluttes med en familieevent, hvor børnene formidler aktiviteterne til deres familier. 
Børn Formidler Natur skal arbejde med flere forskellige typer aktiviteter.  Her gives et eksempel på en aktivitet udarbejdet i samarbejde med foreningen Soapbubbles.dk. inden for temaet Luft og vind.

Aktiviteten startes med at naturvejlederen laver nogle sæbebobler og snakker med børnene om den. Hvad er der inden i en sæbeboble? Luft!

Hvordan man får luften ind i boblen? Hvordan kan  vi flytte på sæbebobler uden
at røre dem? Med vind!

Naturvejlederen spørger om vi kan lave vind? Den/de voksne laver bobler som børnene flytter på med vind de skaber med paptallerkner. Herefter skal børnene selv lave sæbebobler hvor det handler om at få luft/vind ind i boblen. Nogle puster, andre trækker bobleredskaber gennem luften for at få vind/luft i boblen, andre bruger blæsten omkring dem. Der rundes af med en snak om hvordan vinden får boblerne til at bevæge sig og hvor vinden skubber boblerne hen, og om at vinden kan være for krafttig eller for svag. 
Børn Formidler Natur ønsker at sikre en langsigtet forankring af naturaktiviteter hos børn i daginstitutioner, hos deres familier og hos pædagoger i daginstitutionen. Dette mål skal nås med udgangspunkt i fire nøglebegreber:

Ejerskab: Hvordan får man en dreng på 5 år til at interessere sig for havearbejde? Man giver ham sin egen lille have, hvor han får lov at vælge nogle planter som han selv planter og passer, og som han selv kan spise frugten af. I Børn Formidler Natur får børnene ejerskab over legen/aktiviteten ved først at være aktiv i den, ved at forklare/fortælle om den i børnehavegruppen og ved senere at skulle ”stå for aktiviteten” ved formidling til sin familie. Vi mener at ejerskab er en nøgle til at tage oplevelser med sig og bruge erfaringen senere.

Sammenhæng: Inddragelsen af familien skal sikre en sammenhæng mellem børnenes oplevelser i daginstitutionen og i familien. Herved kan familien bedre støtte op om børnenes oplevelser i naturen og være med i dem. Herved øges varigheden af aktiviteterne og udeoplevelserne som kunne blive forbigående hvis de blot foregik i institutionen.

Repetition: I al læring er gentagelse et vigtig element for at stimulere lagring af oplevelserne og forståelsen i langtidshukommelsen. Repetition vil automatisk foregå i legende læring hvor børnene vil gentage de sjove aktiviteter igen og igen. Derudover repeteres indholdet i dialog med naturvejlederen og endelig repeteres aktiviteterne til familieevents.

Tilhørsforhold: Projektet vil gøre brug af naturen i nærområdet omkring daginstitutionerne. Ved at lave en række forskellige sjove aktiviteter i den lokale natur, ønsker projektet at stimulere en lyst hos børnene til at bruge naturen til leg. Ved gentagne gange at besøge de samme områder sammen med børnehavegruppen, vil børnene få et tilhørsforhold til udvalgte steder i den lokale natur. Det bliver steder de kender. Det bliver deres steder. Når familien er med, kan børnene vise deres steder til mor og far. ”Her er det gode klatretræ” osv. Tilhørsforholdet er dermed med til at understøtte børnenes ejerskab over leg og aktiviteter i naturen.
 

I løbet af projektperioden vil Børn Formidler Natur bliver evalueret af naturvejlederen.

Dette er ikke kunne for at kunne tilrette aktiviteterne i pilotprojektet, men med henblik på en større udbredelse af Børn Formidler Natur.

I første omgang er målet at udbrede projektet til hele Fredensborg Kommune, og derefter at til andre kommuner.

Vi forventer at projektet vil opnå så stor succes at konceptet kan fortsættes for kommunale midler efter at det støttede projekt udløber.
 

Friluftsrådet

Novo Nordisk Fonden


Projektleder og naturvejleder
Anne Hjerrild Rønning
anhr@fredensborg.dk
tlf. 40 47 65 48