I løbet af 2020/2021 indfører Fredensborg Kommune en ny affaldsordning, som gør det muligt for kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal ved boligen.

De første beholdere er blevet bragt ud i november og december 2020. Herefter afventer Fredensborg Kommune den nye affaldsbekendtgørelse som træder i kraft 1. januar 2021. I denne vil forventes at komme nye retningslinjer som vil blive indtænkt i den nye affaldsordning fremadrettet. Derefter starter udrulning til resterende boliger. Det forventes, at udrulning starter i Kokkedal og Nivå, derefter Fredensborg og Humlebæk samt landområderne.

I starten af 2021 vil der blive lagt en detaljeret tidsplan på hjemmesiden, når affaldsbekendtgørelse er trådt i kraft.  

En-familieboliger med egne affaldsbeholdere (fx villaområder) får leveret 2 stk. 240 l. beholdere, hver inddelt i 2 rum til sortering af hhv. plast/papir og glas/metal. Den eksisterende 140 l. papirbeholder bliver fremover konverteret til indsamling af pap.

I god tid inden du modtager beholderne, vil du modtage et brev i din e-Boks med uddybende information om den nye ordning.

Alle borgere i Fredensborg Kommune har pligt til at sortere deres affald.