Fra foråret 2020 indfører Fredensborg Kommune en ny affaldsordning, som gør det muligt for kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal tæt ved hjemmet.

I forbindelse med den nye affaldsordning vil husstande og etageejendomme modtage affaldsbeholdere til sortering af affald.
Så snart affaldsbeholderne er modtaget på adresserne, skal beboerne begynde at sortere affaldet.

For dig der bor i lejlighed og rækkehus med fællesbeholdere