Alle husstande i Fredensborg Kommune kan benytte ordningen for afhentning af storskrald.


 

For at få afhentet storskrald skal du, senest mandagen før afhentningsdagen, kontakte renovatør M. Larsen på nord@mlarsen.dk eller på 49 13 81 28 
hvor du anmelder mængden og art af storskrald.

Er dit storskrald ikke hentet, klik her.

Så skal affaldet sættes uden for grunden inden kl. 7 på afhentningsdagen, dog tidligst et døgn før afhentningstidspunktet.

Storskrald placeres samlet, let tilgængeligt og umiddelbart ved ejendommens indkørsel, således, at det er synligt fra nærmeste offentlige kørevej. Vær opmærksom på ikke at blokere fortovet med affald, så fodgængere ikke kan passere.

Tilmelding kræves
For at få afhentet storskrald skal du, senest kl. 15 mandagen før afhentningsdagen  Bestille afhentning af storskrald her.

Eller kontalte vognmandsfirmaet M. Larsen direkte på 43 48 93 64 eller på nord@mlarsen.dk
Husk altid ved tilmelding at oplyse adresse, telefon nr., mail og mængde/antal og art/type af dit storskrald.
 


Bebyggelsen kan få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året. Afhentning finder sted på et fælles opsamlingssted placeret centralt i bebyggelsen på faste afhentningsdage:

Tredje torsdag i måneden for Nivå og Kokkedal
Fjerde torsdag i måneden for Humlebæk og Fredensborg

En forudgående aftale om placering/udpegning af opsamlingssted træffes mellem ejendommens varmemester/vicevært og Fredensborg Kommune, team Miljø.

I etage- og samlede bebyggelser bliver affaldet afhentet automatisk 1 gang om måneden.


Storskraldet skal sorteres korrekt og i 4 fraktioner:
-Brændbart (fx møbler, gulvtæpper, madrasser)
-Jern- og metalgenstande (fx cykler, barnevogne, sengebunde)
-Elektronik affald (fx fjernsyn, computer, hårde hvidevarer)
-Affald til deponering (fx imprægneret træ, keramik, stentøj, porcelæn)

Hver affaldsfraktion skal lægges adskilt fra de andre i en bunke og bliver afhentet særskilt.

Møbler, hårde hvidevarer og andre indbogenstande kan afleveres, som de er. Dog skal hver enkelt del kunne håndteres af 2 personer uden hjælpemidler. Alt andet storskrald skal i sig selv være håndterbart for en person.


Det koster ikke ekstra at få afhentet storskrald. Ordningen er betalt via forbrugsafgiften.

Er storskraldet ikke sat frem, tilstede eller sorteret korrekt i fraktioner på afhentningsdagen, opkræves et gebyr for forgæves kørsel.


Første torsdag i måneden for Kokkedal, Nivå/Niverød og Karlebo
Anden torsdag i måneden for Humlebæk og Fredensborg


Benyt Fredensborg Forsynings indberetningssystem ved manglende afhentning af storskrald, klager eller andet du ønsker at meddele renovatøren. 

Du kan også kontakte renovatøren på tlf. 49 13 81 28

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk

Har du øvrige spørgsmål om ordningen kan du henvende dig til Plan og Miljø Tlf. 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk