Alle husstande i Fredensborg Kommune kan benytte ordningen for afhentning af storskrald.

Storskrald skal bortskaffes ved enten, at bestille afhentning via storskraldsordningen eller aflevering på genbrugspladserne.

 

Storskraldet skal sættes lige indenfor på din grund (max. 1 meter fra skel) nær vej inden kl. 06.00 på afhentningsdagen, dog tidligst et døgn før afhentningsdagen.
Du skal huske at tilmelde dig afhentning senest kl. 15:00 mandagen før afhentningsdagen. Du kan bestille afhentning her.

Der afhentes storskrald på faste dage. Første torsdag i måneden for Kokkedal, Nivå/Niverød og Karlebo - syd (postnumre: 2980, 2990, 3450 og 2970)
Anden torsdag i måneden for Humlebæk og Fredensborg - nord (postnumre: 3050, 3480, 3490, 3060 og 3400)

Er storskraldet ikke sat frem, tilstede eller sorteret korrekt i fraktioner på afhentningsdagen, opkræves et gebyr for forgæves kørsel.

 

Bebyggelsen kan få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året. Afhentning finder sted på et fælles opsamlingssted placeret centralt i bebyggelsen på faste afhentningsdage:

Tredje torsdag i måneden for Nivå og Kokkedal
Fjerde torsdag i måneden for Humlebæk og Fredensborg

En forudgående aftale om placering/udpegning af opsamlingssted træffes mellem ejendommens varmemester/vicevært og Fredensborg Kommune.
 

Er storskraldet ikke sat frem, tilstede eller sorteret korrekt i fraktioner på afhentningsdagen, opkræves et gebyr for forgæves kørsel.

Storskraldet skal sorteres korrekt og i fire fraktioner:

  • Brændbart (fx møbler, gulvtæpper, madrasser uden metalfjedre)
  • Jern- og metalgenstande (fx cykler, barnevogne, sengebunde)
  • Elektronik affald (fx fjernsyn, computer, hårde hvidevarer)
  • Affald til deponering (fx imprægneret træ, større keramik, stentøj, porcelæn)

Hver affaldsfraktion skal lægges adskilt fra de andre i en bunke og bliver afhentet særskilt.

Genstande må ikke placeres i papkasser eller sorte sække. Renovatøren kan nægte at modtage ukorrekt sorteret og/eller emballeret storskrald. Ligeledes kan afhentning nægtes, hvis storskraldet ligger i en bunke der kan udgøre en fare for renovatøren ved håndtering af storskraldet.

Møbler, hårde hvidevarer og andre indbogenstande kan afleveres, som de er. Dog skal hver enkelt del kunne håndteres af 2 personer uden hjælpemidler. Alt andet storskrald skal i sig selv være håndterbart for en person.

Dagrenovation, bygge- og anlægsaffald, skrotbiler, papir, pap, glasemballager, juletræer og farligt affald afhentes ikke med storskrald.

 


Det koster ikke ekstra at få afhentet storskrald. Ordningen er betalt via forbrugsafgiften.

Er storskraldet ikke sat frem, tilstede eller sorteret korrekt i fraktioner på afhentningsdagen, opkræves et gebyr for forgæves kørsel.


Benyt Fredensborg Forsynings indberetningssystem ved manglende afhentning af storskrald. 

 

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk

Har du øvrige spørgsmål om ordningen kan du henvende dig til Plan og Miljø Tlf. 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk