Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning samarbejder om at håndtere affald.
Fredensborg Forsyning har ansvar for fx afhentning af dagrenovation, storskrald, haveaffald, glas og papir, etc.

Fredensborg Kommune er myndighed på affaldsområdet.
Det vil sige, at kommunen skal sikre, at reglerne i affaldsplanen og affaldsregulativer overholdes, og at taksterne på området fastsættes med mere. 

Regulativ for husholdningsaffald

Efter endt offentlig høring har byrådet den 26. september 2016 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet erstatter kommunens regulativ for husholdningsaffald vedtaget den 26. september 2011.

Regulativet indeholder bestemmelser om borgernes pligter og rettigheder ved håndtering af husholdningsaffald samt beskrivelse af kommunens indsamlingsordninger og krav til sortering af affald. Der er via lovgivningen stillet nye krav til håndtering af affald som har medført ændringer i ordninger for dagrenovation, genbrugspladser, farligt affald samt bygge- og anlægsaffald. De øvrige indsamlingsordninger er der ikke sket ændringer i.

Regulativet følger Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen og sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder mv.

Regulativet trådte i kraft d. 12. oktober 2016 og kan ses i Miljøstyrelsens regulativdatabase (NSTAR) .

Har du spørgsmål vedr. regulativer bedes du rette henvendelse til team Miljø på

72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk  .