Papir skal  frasorteres til genbrug og kan afleveres i de mange papircontainere, der er opstillet rundt om i kommunen.
I visse områder med en-familieshuse afhentes papir hos den enkelte husstand.

Kommunens genbrugspladser kan også benyttes.
 

Læs om husstandsindsamling af papir i folderen. 
Du kan også se den faste ugentlig tømmedage, samt hvilke uger, du får tømt beholderen.

Folder om husstandsindsamling

Hvilken dag får jeg trømt beholderen?

Kontakt renovatøren M. Larsen på nord@mlarsen.dk eller på 49 13 81 28.
Du kan også benyttte nedenstående link til elektronisk indberetning.

Elektronisk indberetning.

Har du spørgsmål om driften af ordningen, bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på Tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.

Har du øvrige spørgsmål om ordningen, kan du henvende dig til team Miljø på 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk