Din papirbeholder tømmes fremover hver 8. uge


Mængden af papiraffald, der er blevet indsamlet ved husstandene i Fredensborg Kommune, har gennem de sidste par år været faldende.
For at miljø og økonomi skal gå hånd-i-hånd vil papirbeholderne fremover blive tømt hver 8. uge.
Det betyder, at der vil komme færre skraldebiler på villavejene, der tømmer papirbeholderne og dermed udlede mindre CO2. Ændringen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Du kan se den nye tømmekalender på Fredensborg Forsynings hjemmeside eller hente en pdf her.

Hvis du, indtil ordningen er implementeret, har mere papir end der kan være i din beholder, kan du undtagelsesvis stille papiret ved sidens af spanden i en tæt klar plastiksæk. Hvis du generelt har mere papir end der kan være i papirbeholderen på 8 uger, kan du få en ekstra papirbeholder ved at kontakte Fredensborg Forsyning på telefon 35 29 44 00.

Hvis du ønsker at modtage en SMS-besked eller e-mail inden vi afhenter papir på din adresse, kan du tilmelde dig dette via Fredensborg Forsynings hjemmeside.

 

Materialerne fra papir, pap og glas kan genbruges igen til nye aviser, papkasser, æggebakker, flasker osv. Derfor må du ikke smide det i dagrenovationen, men skal aflevere det i de forskellige ordninger, der er opstillet rundt om i Fredensborg Kommune.

Papir

Papiret skal være rent og tørt inden det afleveres. Du må meget gerne aflevere følgende:

 • Aviser
 • Reklamer og tryksager
 • Tidsskrifter, medlemsblade, ugeblade og tegneserier
 • Bøger med blød ryg
 • Breve
 • Kuverter
 • Kopipapir

 

Følgende skal ikke afleveres i papircontaineren:

 • Snavset og vådt papir
 • Gavepapir
 • Pap og bølgepap
 • Pizzabakker
 • Mælkekartoner o.lign
 • Æggebakker
 • Køkkenruller
 • Bøger med hårdt omslag
 • Plastbelagt papir
 • Pergamentpapir

Der er opstillet papircontainere rundt om i kommunen, hvor du kan aflevere dit papir.

                                           

Du kan læse mere på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

Det er også muligt at aflevere papir på genbrugspladserne. Læs mere på Norfors hjemmeside under genbrugsplader.

I visse områder med en- og tofamilieshuse afhentes papir hos den enkelte husstand. Papiret indsamles i en beholder på 140 l eller 240 l. Som udgangspunkt skal du finde plads til beholderen ved siden af dit affaldsstativ, så er det nemt for skraldemanden at hente beholderen. Beholderen skal stå med 50 cm afstand fra affaldsstativet, så affaldsstativet kan tømmes uhindret.

Etagebebyggelser samt flere samlede bebyggelser (række-/ kædehuse) er ikke omfattet af ordningen.

Se her hvornår din papirbeholder bliver tømt.


Benyt dette link til elektronisk indberetning.

 

Har du spørgsmål om driften af ordningen, bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på Tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.

Har du øvrige spørgsmål om ordningen, kan du henvende dig til team Miljø på 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk

Glasemballage hører ikke hjemme i dagrenovationssækken. Heller ikke flasker uden pant. Alt glas skal sorteres fra og afleveres i en af de mange glascontainere, som er opstillet ved indkøbscentre, købmænd samt i mange boligbebyggelser.

Endvidere kan kommunens genbrugspladser benyttes til formålet.

Glasemballagen skal være tømt og evt. skyllet inden, du afleverer det. Du kan aflevere følgende i glascontainerne:

 • Konserves
 • Syltetøjsglas
 • Vin- og spiritusflasker
 • Skår fra glasemballage
 • Vin- og drikkeglas, der er gået i stykker

 

Følgende skal ikke afleveres i glascontaineren:

 • Keramik
 • Stentøj
 • Porcelæn
 • Vinduesglas
 • Spejlglas
 • Patentpropper
 • Armeret glas
 • Bilruder
 • Elpærer og lysstofrør

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.

Har du øvrige spørgsmål om ordningen kan du henvende dig til Plan og Miljø
Tlf. 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk