Husholdningsaffald er det affald, der naturligt fremkommer fra en husholdning, samt tilsvarende affald fra virksomheder, institutioner, kantiner, restauranter m.v.

 

 

Husholdningsaffaldet opdeles i følgende affaldstyper:

  • Dagrenovation
  • Hjemmekompostering
  • Glasaffald
  • Papiraffald
  • Storskrald
  • Haveaffald
  • Miljøfarligt affald
  • Elektronik affald
  • Plast- og metalemballager

Har du spørgsmål om driften af ordningen, bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.

Har du øvrige spørgsmål om ordningen, kan du henvende dig til team Miljø på 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk