Alle husstande i Fredensborg Kommune kan tilmelde sig haveaffaldsordningen.

Haveaffald er plantedele, planter, grene, grene fra hækklipning, græs, nedfalden frugt, mindre træstammer og trærødder (max. 15 kg pr. bundt/emballage), der fremkommer ved almindeligt havearbejde.

Affaldet må kun indeholde dele, der kan komposteres. Derfor må der ikke være metal, sten, jord og grus, plast og lignende i haveaffaldet.


 Der er flere muligheder for at bortskaffe haveaffaldet.

Haveaffald kan bortskaffes ved:

  • kompostering på egen grund
  • aflevering på kommunens genbrugspladser eller
  • tilmelding til den kommunale afhentningsordning


Den kommunale afhentningsordning for haveaffald er en frivillig abonnementsordning.
Af- og tilmelding til den kommunale afhentningsordning skal ske ved henvendelse til Fredensborg Forsyning.

Tilmelding kan ske hele året. Tilmeldingen gælder for hele sæsonen. Du får altså ikke penge tilbage, selvom du afmelder dig midt i sæsonen. Afmelding kan kun ske ved udgangen af en sæson og senest 1. marts.

Læs mere om haveaffald her på Fredensborg Forsynings hjemmeside

Det er tilladt at foretage afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts. Tilladelsen gælder dog ikke ejendomme i byzone og sommerhusområder.

Afbrænding skal ske under konstant opsyn af en voksen person, og opsynet må først ophøre, når al ild og alle gløder er fuldstændig slukket.


Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i byområder i kommunens 4 byer (Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå).

På ejendomme i landzone er der mulighed for afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald fra egen grund. Haveaffaldet må højst fylde 200 liter (0,2 m³).

Afbrænding af haveaffald kræver særlige forholdsregler.
Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst.
Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m.
Afbrændingen må tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang.

Inden du går i gang
Tænk på dine naboer - Er de hjemme? Har de gæster? Har de vasketøj til tørre? Tænk på, at vådt haveaffald udvikler meget røg og sod! Tænk på vindretningen - Vindstille er bedst.

Husk!
Slukningsberedskab - en vandslange kan anbefales. Overvej endnu engang om du vil foretage afbrænding af haveaffald


Det er også muligt selv at aflevere haveaffald på genbrugspladserne.
 


Læs, hvordan du håndterer gril, bål og ukrudstbrændere, så hverken du eller andre kommer til skade.

Sund fornuft, forsigtighed og hensynsfuldhed er nøgleordene. Se link til beredskabsstyrelsens vejledning her

Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v

Kontakt renovatør M. Larsen på nord@mlarsen.dk eller på 49 13 81 28.

Eller kontakt Fredensborg Forsyning på 35 29 44 00.

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.

Har du øvrige spørgsmål om ordningen, kan du henvende dig til team Miljø på 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk