Du kan bortskaffe dit haveaffald på flere måder. Det kan komposteres på egen grund, afleveres på kommunens genbrugsstation eller du kan tilmelde dig den kommunale afhentningsordning.

Alle husstande i Fredensborg Kommune kan tilmelde sig haveaffaldsordningen, som løber i perioden 1. april til 30. november.

Haveaffald er plantedele, planter, grene, grene fra hækklipning, græs, nedfalden frugt, mindre træstammer og trærødder (max. 15 kg pr. bundt/emballage), der fremkommer ved almindeligt havearbejde.

Affaldet må kun indeholde dele, der kan komposteres. Derfor må der ikke være metal, sten, jord og grus, plast og lignende i haveaffaldet.

 

Den kommunale afhentningsordning for haveaffald er en frivillig abonnementsordning.
Af- og tilmelding til den kommunale afhentningsordning skal ske ved henvendelse til Fredensborg Forsyning.

Tilmelding kan ske hele året. Tilmeldingen gælder for hele sæsonen. Du får altså ikke penge tilbage, selvom du afmelder/tilmelder dig midt i sæsonen. Hvis du som grundejer var tilmeldt haveaffaldsordningen sidste år, behøver du ikke tilmelde dig igen i år. Du vil være tilmeldt lige indtil du selv afmelder ordningen. Afmelding kan kun ske ved udgangen af en sæson og senest 1. marts.

Hvor meget kan du få afhentet og hvordan skal affaldet afleveres?

Haveaffaldet skal være placeret samlet, let tilgængeligt og umiddelbart ved ejendommens indkørsel ved vej / på fortovet / ud til skel ved vej, senest kl. 06.00 på afhentningsdagen, dog tidligst et døgn før afhentningstidspunktet.

Haveaffaldet skal enten være sammensnøret i bundter, lagt i papirsække eller plastbeholder (lavet af fast materiale med faste glatte sidder), således at det er let håndterligt. I papirsækkene og plastbeholderne må ikke anbringes andet end haveaffald. Der må ikke bruges plastsække/-poser, da disse ikke kan indgå i komposteringsprocessen.

Grene skal bundtes med snor af nedbrydeligt materiale, f.eks. bomuld, hør eller sisal.

Bemærk hver enkel portion må højst veje 15 kg. Grænsen gælder for både bundtet haveaffald, fyldte papirsække og fyldte plastbeholder (lavet af fast materiale med faste glatte sider). Længden af et bundt må være max. 2 m. og tykkelsen ca. 60 cm.

Det er tilladt at foretage afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald i perioden fra 1. december til 1. marts. Tilladelsen gælder dog ikke ejendomme i byzone og sommerhusområder.

Afbrænding skal ske under konstant opsyn af en voksen person, og opsynet må først ophøre, når al ild og alle gløder er fuldstændig slukket.

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i byområder i kommunens 4 byer (Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå).

På ejendomme i landzone er der mulighed for afbrænding af mindre mængder tørt haveaffald fra egen grund. Haveaffaldet må højst fylde 200 liter (0,2 m³).

1. Afbrænding af haveaffald kræver særlige forholdsregler
2. Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst
3. Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m.
4. Afbrændingen må tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang

Inden du går i gang
Tænk på dine naboer - Er de hjemme? Har de gæster? Har de vasketøj til tørre? Tænk på, at vådt haveaffald udvikler meget røg og sod! Tænk på vindretningen - Vindstille er bedst.

Husk!
Slukningsberedskab - en vandslange kan anbefales. Overvej endnu engang om du vil foretage afbrænding af haveaffald

 

Har du spørgsmål om tilmelding, afhentningsdage, ikke afhentet haveaffald osv. bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk

Har du spørgsmål vedr. afbrænding af haveaffald m.m. bedes du rette henvendelse til  team Miljø på 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk .