Tomme konservesglas, fødevare-, vin- og spiritusflasker m.v. hører ikke hjemme i dagrenovationssækken. Heller ikke, selv om der ikke er betalt pant for dem.

 • De skal sorteres fra og afleveres i en af de mange glascontainere, som er opstillet ved indkøbscentre, købmænd samt i næsten alle boligbebyggelser.
 • Endvidere kan kommunens genbrugspladser benyttes til formålet.

Fyldt glascontainer

Mange af vores glas- og papirkuber, der står rundt omkring i kommunen, er ofte blevet tømt uden at være fyldte. Derfor har vi nu driftsoptimeret ordningen og ændret tømmefrekvens, således at der er længere tid mellem tømningerne.

Skulle der mod forventning være glas- og papirkuber der er overfyldte eller beskadiget, vil vi derfor meget gerne have besked.

Du kan her give os et tip, hvis du ser en glas- eller papircontainer der er overfyldt eller beskadiget eller du kan ringe direkte til vores renovatør M. Larsen på tlf. 49 13 81 28 mellem 8.00-15.00.

Det, der skal afleveres i glascontainerne, er:

 • Vin- og spiritusflasker,
 • konservesglas,
 • fødevareflasker m.m.
 • Også skår af glasemballage kan bortskaffes på denne måde.

Al glasemballage skal være tømt og evt. rengjort, inden den afleveres.

 • Keramik,
 • ler- og porcelænsvarer,
 • vinduesglas,
 • spejlglas,
 • patentpropper,
 • armeret glas,
 • bilruder,
 • elpærer,
 • lysstofrør og lignende må ikke komme i glascontainerne.

Hvor er glascontainerne placeret og hvornår tømmes de? Der benyttes flere forskellige størrelser og typer containere (bobler samt mini- og metalcontainere). Containerne er opstillet ved indkøbscentre og købmænd samt i næsten samtlige boligbebyggelser.

Hvad sker der med glasset, som kommes i containerne? De flasker, der er hele og uden skår, går efter en grundig sortering og rensning direkte ud i forbrug igen, for eksempel som vinflasker. Resten af glasaffaldet sendes til genbrug, hvor det smeltes om og indgår i produktionen af nye flasker.

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.

Har du øvrige spørgsmål om ordningen kan du henvende dig til Plan og Miljø Tlf. 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk