Miljøfarligt affald

I dagens husholdninger er der mange produkter, som bliver til miljøfarligt affald, når de kasseres. Vi bruger flere kemikalier i vores rengøring, til vores hobbyaktiviteter osv.

Følgende eksempler kan nævnes: Maling o. lign., bekæmpelsesmidler, gødningsmidler, opløsningsmidler, vedligeholdelsesmidler til bil og båd, rengøringsmidler, frostvæsker, fotokemikalier, hobby- og kontorkemikalier, batterier, kosmetikrester, spraydåser, svømmebassinkemikalier, kviksølvtermometre, medicinrester, kanyler og andre skærende genstande.

 

Det er vigtigt, at det miljøfarlige affald opbevares tørt og ikke for varmt, utilgængeligt for børn og husdyr. Find noget at opbevare affaldet i, eksempelvis en papkasse, en spand med låg eller andet, som eventuelt samtidig kan bruges, når affaldet skal transporteres væk. Stil affaldet oprejst, så der ikke løber noget ud, og opbevar helst affaldet i den originale emballage, så er det lettere at sortere det. Forskellige kemiske stoffer må aldrig blandes sammen.

 

I samarbejde med forhandlere og forretninger tilbydes en række løsninger for at få styr på det miljøfarlige affald:

-Akkumulatorer fra biler kan afleveres på servicestationer og autoværksteder
-Medicinrester, termometre og kanyler kan afleveres på apoteket
-Batterier kan afleveres i de specielt fremstillede batteriboxe, der er opstillet ca. 80 steder i kommunen, bl.a. i supermarkeder, hos fotoforhandlere, på skoler og flere større samlede bebyggelser m.m. Husstande med affaldstativ kan også benytte sig af batteriafhentning sammen med dagrenovationen.

 

Når det miljøfarlige affald er afleveret på genbrugspladsen eller til en af de øvrige specialordninger, sorteres affaldet i forskellige grupper. Det, der kan genanvendes, sendes videre til miljøgodkendte virksomheder, mens resten sendes til destruktion på bl.a. Kommunekemi i Nyborg. Aflever det på Genbrugspladsen - ikke i skraldespanden eller toilettet.