En god grund til at samle batterier ind er, at mange batterier i dag kan genanvendes.

Nogle typer af batterier indeholder tungmetallerne cadmium, bly, kviksølv eller nikkel. Disse stoffer er meget skadelige for mennesker og dyr, hvis de bliver spredt i naturen. Derfor skal man ikke putte batterier i skraldespanden, da der ved den efterfølgende forbrænding sker en spredning af netop disse stoffer.
 

 

Kom af med batterierne på en utrolig nem og miljørigtig måde. Læg dine batterier på skraldespandens låg.

Hvis du bor i Fredensborg Kommune - og har eget skraldestativ - kan du få skraldemanden til at tage dine brugte batterier med.

Husk, at de brugte batterier samles i en gennemsigtig plastpose fx en frysepose. Posen lukkes med en knude og lægges oven på låget af skraldespanden dagen inden eller samme dag som skraldespanden bliver tømt.

Skraldemanden tager så posen med, når han alligevel tømmer affaldssækken.
For skraldemanden er det vigtigt at posen er lukket med en knude, ellers kan batterierne trille ud på jorden. For personalet, der skal sortere batterierne senere, er det vigtigt at posen er gennemsigtig, så de kan se hvad posen indeholder.


Når batterierne er indsamlet, vil uddannet personale sortere dem i forskellige typer, afhængig af den efterfølgende behandling. Nogle kan genanvendes og andre skal opbevares på en miljøgodkendt losseplads.


Der bliver i dag arbejdet meget for, at batterierne i fremtiden i større omfang kan genanvendes, så materialerne kan bruges igen til andre formål.