Mange materialer i batterierne kan genanvendes derfor er der god grund til at samle batterierne ind.

 

Nogle typer af batterier indeholder tungmetallerne cadmium, bly, kviksølv eller nikkel. Disse stoffer er meget skadelige for mennesker og dyr, hvis de bliver spredt i naturen. Derfor skal man ikke lægge batterier i skraldespanden, da der ved den efterfølgende forbrænding sker en spredning af netop disse stoffer.

Kom af med batterierne på en utrolig nem og miljørigtig måde. Hvis du har eget skraldestativ, kan du få skraldemanden til at tage dine brugte batterier med.

Læg dine batterier i en gennemsigtig plastpose fx en frysepose og bind knude på posen. Læg den derefter på skraldespandens låg dagen inden eller samme dag, som skraldespanden bliver tømt.

 

Skraldemanden tager så posen med, når han alligevel tømmer skraldespanden.

For skraldemanden er det vigtigt at posen er lukket med en knude, ellers kan batterierne trille ud på jorden. For personalet, der skal sortere batterierne senere, er det vigtigt at posen er gennemsigtig, så de kan se hvad posen indeholder.


Når batterierne er indsamlet, vil uddannet personale sortere dem i forskellige typer, afhængig af den efterfølgende behandling. Nogle kan genanvendes og andre skal opbevares på en miljøgodkendt losseplads.


Der bliver i dag arbejdet meget for, at batterierne i fremtiden i større omfang kan genanvendes, så materialerne kan bruges igen til andre formål.