I miljømæssig henseende er det et ønske at sikre, at håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.

Derfor skal asbestholdigt affald anmeldes til kommunen, med mindre der er tale om en mindre mængde (op til 20 stk. asbestplader/år), der kan afleveres på kommunens genbrugsplads.