I miljømæssig henseende er det et ønske at sikre, at håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.

Derfor skal asbestholdigt affald anmeldes til kommunen, med mindre der er tale om en mindre mængde (op til 20 stk. asbestplader/år), der kan afleveres på kommunens genbrugsplads.
 


Du skal altid anmelde støvende asbestholdigt affald til kommunen før det bortskaffes.

Ikke støvende asbestholdigt affald fx. eternittagplader skal også anmeldes, hvis affaldet deponeres på andre modtageanlæg end kommunens genbrugspladser.


Små mængder hele og ubrudte tagplader af eternit, skal ikke anmeldes til kommunen når det afleveres på genbrugspladsen.


Der må afleveres op til 20 stk. eternittagplader om året på genbrugspladserne


Ved transport og bortskaffelse af støvende asbestholdigt affald, skal dette være befugtet og emballeret i en støvtæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.

 

Har du spørgsmål om ordningen, kan du henvende dig til Center for Plan og Miljø på Tlf. 72 56 50 00 eller på miljoe@fredensborg.dk

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Nordforbrænding på mail nordf@nordf.dk  eller tf. 45 16 05 00.