Fredensborg Kommune har i samarbejde med Nordforbrændingen og kommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal udarbejdet en fælles affaldsplan for perioden 2014-2020.

 

Se affaldsplanen

Affaldsplanen sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for affaldssortering.

Affaldsplan 2014 indeholder de overordnede visioner, mål samt konkrete initiativer, der vil blive iværksat i løbet af planperioden.

Med udgangspunkt i den nationale Ressourcestrategi, og Affaldsstatus 2012 er følgende 9 fokusområder blevet udpeget:  

·         Øget sortering
·         Farligt affald
·         Elektronik affald
·         Genbrugspladser
·         Bygge-/anlægsaffald
·         Miljørigtig affaldsindsamling
·         Visuelt miljø
·         Digitalisering
·         Information og samarbejde

Der vil i løbet af planperioden blive iværksat en række aktiviteter for både private husholdninger, erhverv samt kommunens institutioner, skoler mm.

Herudover findes der i Affaldsplanen en tids- og handleplan for, hvornår de forskellige initiativer forventes, at blive gennemført.
 

Hvis du har spørgsmål vedr. visning og download af affaldsplanen kan du kontakte Nordforbrænding på mail nordf@nordf.dk  eller tf. 45 16 05 00

Har du øvrige spørgsmål bedes du rette henvendelse til Center for Plan og Miljø på tlf. 72 56 50 00 eller e-mail: miljoe@fredensborg.dk