• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Sådan opstod Fredtoften
Fredtoften er et pragtfuldt rekreativt fritidsområde på ca. 17 hektar skabt på toppen af en tidligere losseplads.

Allerede i 1949 blev arealet taget i brug af Hørsholm og Karlebo kommuner som losseplads til husholdningsaffald og senere som deponeringsplads for slagger og flyveaske.

I 1993 lukkede lossepladsen og området blev terrænreguleret, tilplantet og der blev etableret stier med mere. To år senere – den 1. januar 1995 – overtog den daværende Karlebo Kommune området som rekreativt område.

Der er lagt et tykt lag jord over de deponerede materialer, og der tages jævnligt prøver for at sikre, at der ikke sker en forurening af grundvandet og omgivelserne, især Donse Å.

Fredtoften

Fredtoften er et stort skønt område med store græsarealer, og en række forskellige træer og buske, såsom eg, ask, hvidtjørn, slåen og forskellige rosensorter.

Stierne er grusbelagte, og de tætte skovbælter, der allerede i begyndelsen af 80erne blev plantet ud mod de omgivende veje, giver et karakterfuldt indtryk, når man kommer til området.

Fra det højeste punkt på Fredtoften (ca. 43 meter over havet) kan man se vidt omkring.

På Fredtoften er der kælkebakke og en skibakke. Der er mulighed for løb og leg og på de lavere arealer er der etableret bålpladser. 


Fredtoften logo

Syd for den højeste bakke ned mod Donse Å er der indrettet et amfiteater med plads til 800 tilskuere.

Amfiteatrets bagtæppe er Stasevang Skov. Den nederste del af tilskuerpladserne er udført med smalle reposer til at sidde på. De øverste med brede reposer, hvor man enten kan sidde eller stå. Der er etableret strømforsyning, så der kan skaffes strøm til koncerter eller udendørsbiograf.

Der er bænke rundt om i terrænet, så besøgende kan nyde området og den smukke natur.

Disc golf
Disc golf (Frisbee) kan lånes  på Fredensborg rådhuset i Kokkedal.

Det gælder om at gå banen igennem med det lavest mulige antal kast.
Banen er 18 huller og efter international standard.

Disc golf vil bringe dig og dine medspillere rundt i det smukke landskab gennem det meste af Fredtoften. Op og ned ad bakke forbi amfiteatret, over åen og forbi eller over træbevoksning.
God fornøjelse til nybegyndere og øvede.

P-pladser
Både ud mod Fredtoftevej og mod vejen til Barthahus er der anlagt P-pladser i skovplantningen. Der kan parkeres ca. 150 biler.Gør det selv
StrakssvarBorger
Her ligger Fredtoften
Fredtoftevej, 2980 Kokkedal

Fredtoften ligger ved Stasevang, hvor Kongevejen fra Kokkedal til Fredensborg krydser Helsingørmotorvejen. Skilte viser vej til områdets P-pladser.
Vær med til at passe på Fredtoften
Det er ikke tilladt at
Cykle, køre med motorkøretøjer eller ride i anlægget
Fjerne/ beskadige beplantninger, hegn, bænke m.m.
Brænde bål uden for bålpladsen
Smide affald, flasker og andet affald i naturen
At have løse hunde
Campere

Fredtoften kan udlånes til følgende
Kulturelle foreninger
Idrætsforeninger
Politiske foreninger
Skoler
Ejer, lejer og grundejerforeninger
Og til kulturarrangementer med og uden billetindtægt

Kontakt
Borgerservice, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Vil du vide mere om Fredtoften eller evt. kommende arrangementer vil det stå her.
Print