Kokkedal

Kokkedal er en kreativ klimaby tæt på København
I Kokkedal går kreative løsninger på klimaudfordringer hånd i hånd med skabelsen af attraktive rammer for det gode liv. Det er nemt at få hverdagen til at fungere i Kokkedal med en nærhed til skoler, institutioner, fritidsaktiviteter og indkøb.
Åen og de grønne områder binder byen sammen fysisk og socialt og danner grundlag for fællesskaber.

Byen er indrettet med fremtidsrettet og ansvarlig håndtering af regnvand, der samtidig skaber nye attraktive og trygge byrum med ophold, oplevelse og aktivitetsudøvelse for alle aldre.


Den overordnede målsætning for Klimatilpasning Kokkedal har været at bruge klimatilpasning som overordnet princip og ledetråd i en omfattende renovering af områderenoveringen. Samtidig har klimatilpasningen været målrettet dobbeltanvendelse og styrkelse af områdets oplevelsesmuligheder og sociale funktioner.
 
Det betyder, at de kanaler, grøfter og lavninger, der er blevet etableret til at håndtere vandet, når det regner, er indrettet, så der samtidig er skabt nye spændende muligheder for at mødes om leg og aktivitet, ophold og hygge – også når det er tørvejr, og der ikke er vand.

Er du fagperson?
Så kontakt Fredensborg Kommune for at høre mere om mulighederne for at booke en rundvisning eller et oplæg.
Telefon: 72 56 50 00 Email: Klima@fredensborg.dk 
 
Er I en skoleklasse?
Så kom på besøg i Kokkedal, hvor I kan finde 12 små film, som fortæller om de nye anlæg og tip en 13’er, hvor I bliver testet på, om I kan huske, hvad I fik at vide i filmene.
Hent tipskuponen her: [Link].
I forbindelse med besøget kan I også se introduktionsfilmene og bruge et skræddersyet undervisningsmateriale. Find materialet om [Bølgepladsen], [Klimalegepladsen] eller [Biohaven] her.
 
Er du bare nysgerrig?
Så tag på opdagelse i Kokkedal, hvor du kan gå på jagt efter QR-koder, der linker dig til film om de nye anlæg i bydelen.
Du kan også lære Klimatilpasning Kokkedal bedre at kende hjemme fra sofaen. Besøg Klimatilpasning Kokkedals [Youtube-kanal] og se film fra udvalgte projektområder eller download det samlede billedmateriale fra projektet [her].
 
Tre forskerteams evaluerede frem til 2018 Klimatilpasning Kokkedal for at udvikle ny viden om klimatilpasning i samspil med byudvikling. Lad dig inspirere af deres rapporter, som du finder herunder.
 
Vandteknik
Teamet fra Københavns Universitet, som ser på den vandtekniske del af projektet, består af professor Marina Bergen Jensen og lektor Ole Fryd. Hent deres rapport [her].
 
Byliv og arkitektur
Teamet fra Aalborg Universitet, som ser på den sociale betydning af de nye byrum og regnvandstekniske anlæg, består af professor Gitte Marling og professor Hans Kiib. Hent deres rapport [her].
 
Organisering
Teamet fra Københavns Universitet ser på projektets forudsætninger i form af proces, organisering, finansiering samt anlægs- og driftsøkonomi. Dette team består af adjunkt Dorte Hedensted Lund og seniorforsker Karina Sehested. Hent deres rapport [her].
 
Juni 2011: Klimatilpasning Kokkedal starter efter oversvømmelser i 2007 og 2010.
 
April 2012: En tofaset arkitektkonkurrence om helhedsplanen bliver udskrevet.
 
December 2012: Vinderprojektet bliver fundet. Schønherr bliver totalrådgivere, Rambøll
underrådgivere og Malmos entreprenører.
 
September 2017: Anlægsarbejdet er færdigt og projektet indvies.
 
 
 
Bag Klimatilpasning Kokkedal står et partnerskab bestående af:
• Fredensborg Kommune
• Realdania
• Boligselskabet Ab Hørsholm v/Boligkontoret Danmark
• Boligforeningen 3B
• Lokale og Anlægsfonden
• Landsbyggefonden
• Fredensborg Forsyning A/S
• Statens Kunstfond
 
I 2012 blev en 2-faset konkurrence iværksat. 23 teams søgte om at komme med i første fase, hvoraf fem blev udvalgt til at komme med bud på, hvordan opgaven kunne løses. Vinderen blev offentliggjort 10. december 2012.

Vinderprojektet blev ”Den blågrønne haveby” med Schønherr som totalrådgivere og Rambøll som underrådgivere. Under sloganet ”Vandets vej er borgernes vej” ønskede Schønherr at bruge klimatilpasning til at forbinde de ellers adskilte dele af byen til at skabe nye attraktive mødesteder og bringe naturen tættere på borgerne.

Læs mere her: Vinderprojekt
Vinderprojektet er sidenhen blevet videreudviklet. Se kortet for den endelige udvikling i området. [Kort over projektområdet].
Malmos A/S og Ebbe Dalsgaard A/S vandt anlægsudbuddet.
 
Ønsker du at blive endnu klogere på Klimatilpasning Kokkedal, kan du læse med i konkurrenceprogrammet og programmets forundersøgelser:
Konkurrenceprogram
Forundersøgelser til konkurrenceprogram:
Lokal afledning af regnvand (LAR) som merværdi og synergi
Stemmer fra Kokkedal
Bevægelsesmønstre og ophold i Kokkedal
Demografisk blik på Kokkedal
 
Klimatilpasning Kokkedal havde et budget på 145 mio., hvoraf Realdania bidrog med 44,5 mio. kr. og Lokale og Anlægsfonden med 5 mio. kr.

Den resterende del blev finansieret af Fredensborg Kommune, Fredensborg Forsyning, Landsbyggefonden, Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark samt Boligforeningen 3B.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Fredensborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies