• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget

Regnskab - forening

Foreninger, der modtager kommunale tilskud efter Fredensborg Reglerne og hermed gennem folkeoplysningsloven, skal hvert år indsende et regnskab for de modtagne tilskud.

Regnskabet danner yderligere udgangspunkt for tildeling af tilskud under Fredensborg Reglerne og skal derfor senest være indsendt til ansøgningsfristen d. 1. oktober.

Se vejledning til opsætning af det gode regnskab


Regnskabet skal indeholde følgende:
• foreningens CVR nr.
• underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
• samlet kontingentindtægt for medlemmer under 25 år
• samlet kontingentindtægt for medlemmer fra og med 25 år
• alle tilskud fra kommunen
• udgifter til trænere/instruktører af medlemmer under 25 år

*Skal kun fremgå af regnskabet for foreninger, som har modtaget eller søger om tilskud til træner-/instruktørudgifter.

Regnskab ved lokaletilskud
Hvis foreningen har modtaget eller ansøger om lokaletilskud skal følgende poster fremgå:
• eventuelle leje- eller fremlejeindtægter

Ved egne lokaler skal følgende poster yderligere fremgå og samtlige bilag skal vedlægges:
• renter af godkendt prioritetsgæld
• skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
• ordinær vedligeholdelse
• el, vand og varme
• rengøringsudgifter samt fornødent tilsyn

Ved lejede lokaler skal følgende poster yderligere fremgå og samtlige bilag skal vedlægges:
• lejebeløb
• afholdte udgifter til ordinær vedligeholdelse ifølge lejekontrakten, opvarmning, lys, rengøring og til eventuelt fornødent tilsyn

Manglende regnskabsoplysninger
Hvis regnskabet ikke indeholder ovenstående oplysninger anses regnskabet for ufuldstændigt og foreningen risikerer at miste retten til tilskud i indeværende år.

Center for Kultur, Idræt og Sundhed gør foreninger opmærksomme på ufuldstændige regnskaber, hvorefter foreningen har mulighed for at rette op på det.

Revision og gennemgang af regnskaber
Revision af regnskab for tilskud efter folkeoplysningsloven skal ske efter regler fastsat af Fritids- og Erhvervsudvalget.

Der vil for de foreninger, der modtager tilskud efter Fredensborg Reglerne, hvert år udtages et antal regnskaber til en mere dybdegående revision. Foreningerne skal indsende formandens beretning, generalforsamlingsreferat samt supplerende regnskabsmateriale og bilag. De udvalgte foreninger får besked herom.
Gør det selv
StrakssvarBorger
Kontakt
Penge og budget
Hvis du er i tvivl om, hvordan foreningens regnskab skal udformes eller har spørgsmål til ansøgningsskemaer, er du velkommen til at kontakte Center for Kultur, Idræt og Sundhed på kultur@fredensborg.dk
Print