• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Til foreninger Biblioteket Byg din by Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget

Trafikpolitik

Hvad er kommunens fokuspunkter inden for trafik? Det er bl.a. færre trafikuheld med stor fokus på trafiksikkerhed og sorte pletter.
1. Fredensborg Kommune har som målsætning at nedbringe antallet af færdselsuheld betydeligt, således at Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger kan følges.

2. Fredensborg Kommune prioriterer arbejdet med at fjerne særligt uheldsbelastede lokaliteter, de såkaldte sorte pletter, højt.

3. Fredensborg Kommune har en Trafiksikkerhedsplan, hvor mål for begrænsning af uheld og sorte pletter er det primære. Trafiksikkerhedsplanen indeholder desuden indsatsområder og forslag til en prioriteret plan.

4. Gennemførelse af Trafiksikkerhedsprojekter baseres på uheldsstatistik og samfundsøkonomiske forbedringer.

5. Fredensborg Kommune gennemfører hvert år trafiksikkerhedskampagner ud fra en kampagneplan.

6. Fredensborg Kommune samarbejder med Rådet for Sikker Trafik og Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg, andre kommuner, politiet, skoler, virksomheder og andre instanser i uheldsbekæmpelsen.

7. Fredensborg Kommune gennemfører trafiksikkerhedsrevision ved nye større vej- og stianlæg og ved trafiksaneringsprojekter og væsentlige ombygninger.

8. Hver skole i Fredensborg Kommune udarbejder og offentliggør sin trafikpolitik.

9. Skolerne i Fredensborg Kommune underviser i færdselslære i både indskoling, mellemtrinet og udskolingen.

10. Fredensborg Kommune har som mål at skabe og fastholde sikre trafikveje for børn og unge på vej til og fra fritidsaktiviteter.

11. Fredensborg Kommune samarbejder i VSP netværk (Vejforvaltning, Skole og Politi) om trafiksikkerhedsindsats og mødes mindst 1 gang årligt.

12. Fredensborg Kommunes Lokalråd med politiets deltagelse, drøfter færdselspræventive emner.

Byrådet
29. november 2010
Gør det selv
StrakssvarBorger
Print