• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Borger

Fredensborg Naturskole

Den Matrikelløse Naturskole skal koordinere og synliggøre eksisterende tilbud om naturformidling i Nordsjælland og Fredensborg Kommune.

Dette sker via et grønt virtuelt klasselokale, der netværksbaseret skaber udeskole undervisning, der hvor det giver bedst mening. Til lands, til vands og i luften.

"Hos os er naturskolen ikke bare et lokale med en udstoppet ugle og en hugorm i sprit. I Fredensborg Kommune er Naturskolen matrikelløs og kan findes overalt i kommunen – afhængig af fag og tema. Ude undervisningen bliver til i et unikt partnerskab mellem kommunen og lokale foreninger, organisationer, myndigheder eller virksomheder. På den måde sikres eleverne både vigtig viden om lokalsamfundet og en faglig cocktail med de rette kompetencer."
Citat Borgmester Thomas Lykke Pedersen

Samarbejdsparter
Skov og klima

- i samarbejde med Naturstyrelsen – skovfoged og naturvejleder Torben Hoch tho@nst.dk

Sø – Vandtjek
- i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings skoletjeneste- skoletjenesten Ole Laursen ola@dn.dk

Hav
- i samarbejde med Øresundsakvariet – biolog og naturvejleder Michael Hansen michansen@bio.ku.dk

Mark
- Haver til Maver i samarbejde med Krogerup Avlsgaard – projektleder Camilla Roed Otte cro@aarstiderne.com

Naturens spisekammer
- i samarbejde med Danmarks Jægerforbund – naturvejleder Thomas Nielsen thin@fredensborg.dk
Gør det selv
StrakssvarBorger
Center for Skoler og Dagtilbud
E-mail: skoler@fredensborg.dk
Telefon: 72 56 50 00
Kontakt til naturskolen
Logo Fredensborg Naturskole
Center for Skole og Dagtilbud
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal

Chefkonsulent Jesper Alstrøm på jeal@fredensborg.dk  
Telefon  72 56 54 45

Konsulent Thomas Nielsen på thin@fredensborg.dk

Print